Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan: € 90,-
Niet kunnen tonen visvergunning: € 90,-
Het vissen in verboden water met 1 of 2 hengels: € 130,-
Het vissen in verboden water met meer dan 2 hengels: € 350,- (auw, pas op met de 3e hengel)

Geluidsoverlast veroorzaken: € 140,-  (bijv. beetverklikkers in woonwijken)
Afval achterlaten: € 140,-
Wildkamperen: € 140,-
Brand stichten / in open lucht vuur stoken: € 280,-
Hond meenemen naar plekken waar dit is verboden: € 90,-
Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,-
Groen beschadigen: € 140,-
Op openbare plekken alcohol drinken: € 90,-
Openbaar soft drugsgebruik: € 60,-
Openbaar hard drugsgebruik: € 340,-
Wildplassen/poepen: € 140,-
Buiten het visseizoen vissen: € 90,-  (voor de roofvissers onder ons)
Met levend aas vissen: € 370,-  (met een levende voorn vissen op snoek kan dus een dure grap worden)