Hoe het vroeger was


Natuurontwikkeling Peelsche Heide
 
De Peesche Heide is een natuurontwikkelingsgebied aangelegd in 2013 en bevind zich in het voormalige bos aan de beukenlaan in odiliapeel.
 
 
 
 
Entree Peelsche Heide aan de Beukenlaan
 
Door de biodiversiteit te vergroten maken we uiteenlopende leefgebieden waar diverse diersoorten zich thuis voelen. En waar het voor de mens nog echt genieten is.
 
 
 
 
Luchtfoto Peelsche Heide met de visvijver, en in het midden hiervan het eiland waar de restanten van de oude hangar staan.
 
De Peelsche Heide is eeuwenlang een heidelandschap geweest waar natte laagten, vennen en dellen het voor de mens onbegaanbaar maakten. Na de ontginningen van 1920 werd Terraveen -tegenwoordig Odiliapeel- gevormd tot wat het nu is. Het huidige bos is pas na de W0II aangeplant en is daarna wederom lang voor de mens onbegaanbaar geweest, omdat het defensieterrein werd.
 
 
 
 
 
 
De Duitsers legden op vliegbasis Volkel op drie locaties hangaars aan waaronder een drietal boerderij hangaars. Dat waren hangaars die er vanuit de lucht als boerderijen uitzagen ter camouflage.   Tijdens het geallieerde bombardement van 3 september 1944 zijn alle hangaars met de vliegtuigen die erin stonden, vernietigd. 
 
Alleen de grootste hangaar,  gebouwd door de Duitse firma Deisel, is overeind gebleven en is nog steeds op de vliegbasis in gebruik. 
 
Vanuit lokaal initiatief en met behulp van de natuurverenigingen is een plan ge­maakt om het gebied voor natuur en recreatie in te richten en vooral begaan­baar te maken. Veel grote bomen hebben plaats gemaakt voor water- en struweel-randen en er zijn lagere struiken- en kruidenranden gemaakt.
 
 
 
 
Kruidenrand "Peelsche Heide"
 
Hier komen zoogdieren, vogels en insecten op af. De waterpartijen zijn deels bedoeld om te vissen.
 
 
 
 
Visvijver "De Peelsche Heide"
 
 De voormalige defensiegebouwen worden nu gebruikt door vleermuizen of muurvegetatie. In het oudere bos blijft dood hout liggen waardoor de padden stoe­lensoorten toenemen. Dit leidt op haar beurt weer tot meer soorten amfibieën, vogels en zoogdieren.
 
 Peelsche Heide Restant Oude Hangar