Bestuur: visvijver de peelsche heide.

 

Joop van Dijk            Carlo van Lieshout Rutger van Ras    John van Dijk
Voorzitter Secretariaat Penningmeester Bestuurslid
Tel: 06-30083304 Tel: 06-22922504  Tel: 06-13916359  Tel: 06-50065323
joopenmia@hotmail.com  carlovanlieshout@hotmail.com rvr.depeel@gmail.com johnvd87@hotmail.com   
       
Rik Bijvelds Rens van Oort Antwan Bergmans   Luke Jetten
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid   Bestuurslid
Tel: 06-27319468 Tel: 06-51957382 Tel: 06-13389375 Tel: 06-27415272
Rikbijvelds@gmail.com Rensvanoort@gmail.com Antwanbergmans112@hotmail.com luke.skywalker@hotmail.com